0
Belépés
Keresés
0 Etess meg

A kosár üres

Nem teszünk hozzá valamit?

Nejnavštěvovanější kategorie zboží

Fehasználási feltételek

Gazdasági társaság
Dual Sport Pro s.r.o.
cím: Poštovní 164/7, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
azonosító szám: 02343746
bejegyezve az Ostravai Regionális Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 57704 szám alatt
árucikkek értékesítéséhez a www.d-sport.hu internetes címen található online áruházon keresztül
 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A Dual Sport Pro s.r.o gazdasági társaság ezen üzleti feltételei (a továbbiakban: üzleti feltételek), amelynek székhelye: 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, Poštovní 164/7, azonosító szám: 02343746, bejegyezve a Cégjegyzékbe: Az ostravai regionális bíróság C. szakaszának 57704-es száma alatt a továbbiakban „eladó“) a következő cseh törvénykönyv szerint: § 1751 odst. 1 zákon č. 89/2012 Sb., polgárjogi törvény (tovább csak „polgárjogi törvény“) szabályozza a az adásvételi szerződéssel (a továbbiakban „adásvételi szerződés“) kapcsolatban vagy annak alapján felmerülő érdekelt jogok és kötelezettségeket az eladó és egy másik fizikai személy (tovább csak "vásárló" között. Az internetes üzletet az eladó üzemelteti a www.d-sport.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "weboldal"), a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban: "bolt").
1.2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor az a személy, aki árut kíván vásárolni az eladótól, jogi személy, vagy olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy önálló hivatása következtéből vásárolja vel az adott árucikket.
1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.
1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.
1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ezen rendelet nem érinti azon jogokat és kötelezettségeket, melyek a adásvételi feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt merültek fel. 
 

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vásárló a weboldalon történő regisztrációja alapján hozzáférhet felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről (a továbbiakban: felhasználói fiók) a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: felhasználói fiók). A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árukat közvetlenül az áruház webes felületéről.
2.2. A weboldalon történő regisztráció és árucikkek megrendelésekor a vásárló köteles minden adatot helyesen és valóságosan megadni. A vásárló bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.
2.4. A vásárló nem jogosult engedélyezni a felhasználói fiók használatát harmadik feleknek.
2.5. Az eladó jogosult törölni a felhasználói fiókot, különösen, ha a vásárló 2 évnél tovább nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vásárló megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket is).
2.6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető lesz, különös tekintettel az eladó hardver- és szoftverberendezésének szükséges karbantartására, vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartásának idejére.
 

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A webáruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása informatív jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk vonatkozásában. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.
3.2. A webáruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árut jellegüknél fogva nem lehet visszaküldeni rendes postai úton. Az áruk felsorolva tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon képességét, hogy egyénileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.
3.3. A webáruház webes felülete információkat tartalmaz az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. Az áruház webes felületén felsorolt ​​áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek csak abban az esetben érvényesek, amikor az árukat a Cseh Köztársaság területén szállítják.
3.4. Az áruk megrendeléséhez a vásárló kitölti a rendelési űrlapot az áruház webes felületén. Az űrlap az alábbiakról tartalmaz információkat:
3.4.1. a megrendelt áru (a megrendelt árukat a vevő "behelyezi" az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába),
3.4.2. az áru vételárának megfizetésének módja, információk a megrendelt áruk szükséges szállítási módjáról és
3.4.3. információk az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: "megrendelés").
3.5. Mielőtt a vásárló elküldené a megrendelést az eladónak, ellenőrizheti és megváltoztathatja azokat az adatokat, amelyeket a a megrendelési őrlapba beírt, mely opció arra szolgál, hogy a vásárló képes észlelni és kijavítani a hibás adatokat. A vásárló a "Megrendelés küldése" gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. Az űrlapban felsorolt ​​adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés kézhezvétele után az eladó azonnal megerősíti ezt a vételt a vásárlónak e-mailben a vásárló felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címben (a továbbiakban: "vásárló e-mail címe").
3.6. Az eladó a megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költség) függően mindig jogosult a megrendelőtől írásban további megerősítést kérni a vásárlótól.
3.7. A megrendelés kézhezvétele után az eladó azonnal elküldi a vevőnek a megrendelés átvételéről szóló visszaigazolást arra az e-mail címre, amelyet a vevő a megrendeléskor megadott. Ez a visszaigazolás automatikus, és nem minősül szerződésnek. Az adásvételi szerződés csak azután jön létre, hogy az eladó elfogadta a megrendelést.
3.8. A vásárló beleegyezik a távközlési eszközök használatába az adásvételi szerződés megkötésekor. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vásárló maga viseli, és ezek a költségek nem különböznek a alapkamattól.
3.9. Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló technikai hibát követ el az áruk árának online áruházban történő feltüntetésekor vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut a vevőnek eljuttatni e nyilvánvalóan téves árért, még akkor se, ha a vásárlónak automatikus visszaigazolást küldtek a vételről, ezen feltételek szerint. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és a megváltozott ajánlatot elküldi a vásárlónak az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződést az eladó e-mail címére a vásárló elfogadásának megerősítésével kötik meg.
 

4. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áruk árát és az áruk adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vásárló az alábbiak szerint fizetheti ki az eladónak:
- készpénzben az eladó székhelyén, melyek listája megtalálható itt: www.d-sport.cz/prodejny;
- utánvétellel a vevő által a megrendelésben megjelölt címen;
- elektromos fizetés GoPay segítségével;
- bankátutalás az eladó 11600006-00000000-95904403 számú számlájára, amelyet a Erste Bank Hungary ZRT. kezel (a továbbiakban: "Eladói Számla");
4.2. A vételárral együtt a vásárló köteles megfizetni az eladónak az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár magában foglalja az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.
4.3. Az eladó nem igényel kauciót vagy más hasonló fizetést a vásárlótól. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. Cikkének az áruk vételárának előre történő fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit.
4.4. Készpénzben történő fizetés vagy kézbesítés esetén a vételár az áru átvételét követően fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetendő.
4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vásárló köteles megfizetni az áru vételárát a megadott variabilis fizetési szimbólummal. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.
4.6. Az eladó jogosult a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut elküldené a vevőnek. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.
4.7. Az eladó által a vevőnek nyújtott áruk árengedményei nem kombinálhatók.
4.8. Ha üzleti kapcsolatok miatt szükséges, vagy ha ezt az általánosan kötelező jogi előírások előírják, az eladó adóügyi dokumentumot - számlát - állít ki a vásárló számára az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az adózási bizonylatot - a számlát az eladó állítja ki a vásárlónak az áru árának megfizetése után, és elektronikus formában elküldi a vásárló elektronikus címére.
 

5. VISSZALÉPÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1.A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv § 1837 paragrafusa szerint, nem lehet elállni az árubeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződéstől, amelyet a vásárló módosított vagy az ő kívánsága szerint módosítottak, továbbá azon adásvételi szerződéstől mely romlandó árúra lett kötve, árúra mely összekeveredett a szállítás során, árúra melyet a vásárló eltávolított a csomagolásból, ezen árúcikkeket higiéniai okokból nem lehetséges visszavásárolni. Továbbá nem lehet elálini azon adásvételi szerződéstől, melyek hang- vagy videofelvételek, vagy a számítógépes program eredeti csomagolásának szállítására vonatkoznak.
5.2.Ha nem az 5.1. Cikkben említett esetekről van szó, vagy más olyan esetről, amikor nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől, a vevőnek jogában áll harminc (30) napon belül elállni az adásvételi szerződéstől az A Polgári Törvénykönyv 1829. cikkének (1) bekezdése szerint. Az áruk átvételétől kezdve, és abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez az időszak az utolsó szállítás kézhezvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződésből való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell eljuttatni az eladóhoz. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által rendelkezésre bocsátott minta nyomtatványt használhatja, amely a szerződési feltételekhez van csatolva. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vásárló elküldheti az eladó irodájának címére vagy az eladó kerdesek@d-sport.hu e-mail címére.
5.3. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. Pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják. Az árut a szerződéstől való elállástól számított harminc (30) napon belül kell visszaküldeni az eladónak. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a vásárló viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan nem lehet rendes postai úton visszaküldeni. Az eladó azonban felajánlja a vásárlónak az áruk egy ingyenes visszaszállításának lehetőségét a Csomagküldő szolgáltatáson keresztül. Ha cserélni kívánják az árut, és a vásárló többször is visszaküldi az árut cserére, akkor is minden esetben a vásárló viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaszállításával kapcsolatos költségeket.
5.4. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. Cikke szerint az eladó a vásárlótól kapott pénzeszközöket a vásárlótól való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi, ugyanolyan módszerrel, amiennel a vásárló küldte azt az eladónak. Az eladó jogosult a vásárló módszerétől eltérő módon visszaszolgáltatni a pénzösszeget, de csak is abban az esetben, ha a vásárló ebbe beleegyezik, és a vásárlónak ezáltal nem merül fel további költsége. Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzeszközöket a vásárlónak, azelőtt mielőtt a vevő visszaküldené az árut, vagy felmutatná, hogy az árut már elküldte az eladónak.
5.5. Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az árun okozott károkat és levonni azt a vételárból.
5.6. Amíg az árut a vásárló nem veszi át, az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül, visszaadja a vételárat a vevőnek a vevő által kijelölt számlára.
5.7. Ha az áruval együtt a vásárló ajándékot kap az eladótól, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik meg, hogy ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés elveszíti hatályát, a vásárló köteles visszajuttatni az adott ajándékot az eladóhoz.
 

6. SZÁLLÍTÁS ÉS ÁTTADÁS

6.1. Ha a szállítási módot a vásárló külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az e szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket.
6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vásárló által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vásárló köteles az árut átadáskor átvenni.
6.3. Abban az esetben, ha a vásárló részéről történő okokból szükséges az árut többszörosen vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon szállítani, a vásárló köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket, ill. más kézbesítési módszerrel kapcsolatos költségek.
6.4. Az áru átvételekor a szállítótól, a vásárló köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesítenie kell a fuvarozót. A csomagolás megsértésének megállapítása esetén a vevő  nem köteles átvenni a szállítmányt.
6.5. Az árufuvarozásban a felek egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azokat az eladó állítja ki.
 

7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOGOK

7.1. A hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos szerződő felek jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályok szabályozzák (különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv 1914–1925., 2099–2117. és 2161–2144. szakaszai).
7.2. Az eladó azt válaszolja a vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:
7.2.1. az áruk rendelkeznek a felek által elfogadott jellemzőkkel, és  az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, vagy amelyekkel a vevő az áru jellegére és reklámozása alapján számított,
7.2.2. az áruk alkalmasak az eladó által a használatukra kijelölt célra, vagy amelyre általában ilyen jellegű árukat használnak,
7.2.3. az áruk minőségükben vagy kivitelükben megfelelnek az elfogadott mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a formatervezést az elfogadott minta vagy modell szerint határozták meg,
7.2.4. az áruk megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben vannak, és
7.2.5. az áruk megfelelnek a jogi előírások követelményeinek.
7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. Cikkében foglalt rendelkezések nem vonatkoznak azokra az árukra, amelyeket alacsonyabb áron adtak el olyan hibáért, amelyért alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használata által okozott kopásért, használt árukért. a vevő használatának vagy kopásának mértékének megfelelő hiba esetén, vagy ha ez az áru jellegéből következik.
7.4. Ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, akkor az árut az átvételkor hibásnak kell tekinteni. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben fellépő hibákhoz való jogot az átvételétől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni.
7.5. A vevő a hibás teljesítésből eredő jogokat az eladó székhelyének címén gyakorolja, azonban a reklamációs kérelem elfogadása lehetséges a a székhelyen vagy a cég bármelyik más áruházában. A reklamáció pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor az eladó megkapta az reklamációra igényelt árut a vásárlótól.
7.6. Az egyéb jogokat és kötelezettségeket, melyek az áru meghibásodásával kapcsolatosak, az eladó reklamációs eljárása szabályoz. 
 

8. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A vásárló az áruk teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áruk tulajdonjogát.
8.2. A vásárló vonatkozásában az eladót semmilyen magatartási kódex nem köti a Polgárjogi törvény § 1826 bekezdésének. 1 bet. e) cikkelye szerint.
8.3. A fogyasztói panaszok peren kívüli rendezéséről az eladó gondoskodik a kerdesek@d-sport.hu elektronikus címen keresztül. Az eladó információkat küld a vásárlóbaj a panaszának rendezéséről az e-mail címére.
8.4. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelem engedélyezését az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal saját hatáskörén belül végzi. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. Korlátozott mértékben a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. Sz. Törvény betartását is.
8.5. A vásárló ezennel vállalja a körülmények változásának kockázatát a Polgárjogi Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.
 

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1. A vásárló, mely egyben fizikai személy, személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Sb., törvény biztosítja. 
9.2. A vásárló hozzájárul a következő személyes adatok feldolgozásához: név és vezetéknév, lakcím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím és telefonszám (a továbbiakban együttesen: "személyes adatok").
9.3. A vásárló beleegyezik abba, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint felhasználói fiók fenntartása céljából. Hacsak a vásárló nem választ más lehetőséget, beleegyezik abba, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat az információk és üzleti üzenetek vevőnek történő elküldése céljából is. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné az adásvételi szerződés megkötését.
9.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait (regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületéről történő megrendeléskor) helyesen és őszintén közölni, és köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az eladót a személyes adataiban történő változásokról.
9.5. Az eladó felhatalmazhat egy harmadik felet arra, hogy feldolgozza a vásárló személyes adatait. Az árut szállító személyeken kívül az eladó a személyes adatokat a vásárló előzetes beleegyezése nélkül nem adja át harmadik feleknek.
9.6. A személyes adatokat korlátlan ideig kezelhetőek. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon történik.
9.7. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatva volt arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.
9.8. Abban az esetben, ha a vásárló úgy véli, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (9. cikk (5) bekezdés) személyes adatainak feldolgozása ellentétes a vevő magán- és magánéletének védelmével vagy a törvényekkel, különösen, ha a személyes adatok feldolgozásuk céljából nem pontosak:
9.8.1. kérelmezhet magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,
9.8.2. kérelmezheti az eladótól vagy a feldolgozótól, hogy orvosolja az így kialakult helyzetet.
9.9. Ha a vásárló információt kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles megadni ezeket az információkat. Az eladónak joga van az előző mondat szerinti tájékoztatásért ésszerű árt követelni, amely nem haladja meg az információ szolgáltatásához szükséges költségeket.
 

10. KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

10.1. A vásárló beleegyezik az úgynevezett külső sütik számítógépén történő tárolásába. Ha a vásárlónak lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladó adásvételi szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére anélkül, hogy úgynevezett sütiket tárolna a számítógépén, a vásárló bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti beleegyezését.
 

11. SZÁLLÍTÁS

11.1. A vásárlóhoz szállítható a vásárló e-mail címére.
 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jog szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogi szabályozásból eredő jogait.
12.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelenné vagy hatástalanná válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
12.3. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el szabadon.
12.4. Az üzleti feltételek mellékletében található az adásvételi szerződéstől való elállás minta nyomtatványa.
12.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím: Poštovní 164/7, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, e-mail: kerdesek@d-sport.hu, telefon: +3615 009 428.
12.6. Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát adni a vásárlónak. Ugyanakkor köteles a beérkezett bevételeket online módon regisztrálni az adóhatóságnál; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül, ha az adózó az adott pénztárgépben normál üzemmódban regisztrálja az értékesítéseket.
12.7. Az eladó köteles tájékoztatni a vásárlót, hogy peren kívüli panasszal a fogyasztó az ellenőrző szervhez fordulhat, amely a Česká obchodní inspekce (ČOI). A  ČOI  bíróságon kívüli fogyasztói panaszokat kezel a vonatkozó jogszabályok által előírt módon és feltételekkel.
12.8.Ezenkívül, az eladó tájékoztatja a vásárlót arról, hogy ha a vásárló és az eladó között olyan probléma merül fel az adásvételi szerződésből vagy a szolgáltatásnyújtásról szóló szerződésből adódóan, amelyet közös megegyezéssel nem lehet megoldani, a vevő javaslatot nyújthat be a az ilyen vita bírósági rendezése itt:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web:adr.coi.cz

 
Ostravában 2014. október 2-án
                                                                                                                   Zbyněk Ollender
 


Forrás: www.apek.cz

Newsletter

Jó dolgok történnek olyanokkal, akik feliratkoznak hírlevelünkre.

A bejelentkezéssel elfogadja hogy feldolgozzuk személyes adataidat.

kerdesek@d-sport.hu Hétköznap egy órán belül válaszolunk
Partnerek:
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Rendezés
Szűrő